Publication

Cambodian Expert's Opinion

មតិអ្នកជំនាញខ្មែរ៖ តើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា?

មតិអ្នកជំនាញខ្មែរ៖ តើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា? 1024 768 Cambodia Development Center

មតិអ្នកជំនាញខ្មែរ៖ តើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា? NOV 20, 2020 ដោយ អ៊ុំ ច័ន្ទមនោ*   រូបភាពដោយក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ប្រសិនជាគេចង់យល់ថា តើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គេត្រូវស្វែងយល់ឱ្យច្បាស់លើចំណុចមួយចំនួន មុននឹងឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា…

Politics and International Relations

ជ្រុងមួយនៃទិសស្លោកកម្ពុជា «បង្កើនមិត្តខាងក្រៅ ក្នុងស្មារតីពង្រឹងឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ»

ជ្រុងមួយនៃទិសស្លោកកម្ពុជា «បង្កើនមិត្តខាងក្រៅ ក្នុងស្មារតីពង្រឹងឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ» 150 150 Cambodia Development Center

អំពីអ្នកនិពន្ធ * ឯកឧត្តម ទាន សំណាង គឺជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ **លោក រស់ សយម្ភូ គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងនៃសមាគមសាលាត្រាជូ។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ នៅក្នុងពិភពលោកដែលពោរពេញដោយការប្រកួតប្រជែង ជាពិសេសផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ វាបានបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង ដែលទាមទារឱ្យរដ្ឋអំណាចកណ្តាល និងរដ្ឋតូចមានភាពប្រាកដប្រជា និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើសកម្មភាព…

Forth Industrial Revolution and Technology

Small Satellite: The Key to Access Space Technology for Cambodia

Small Satellite: The Key to Access Space Technology for Cambodia 1024 536 Cambodia Development Center

AUTHOR *Mr. Morokot Sakal is a researcher and lecturer in the IT faculty of the American University of Phnom Penh,…

Economics

Macroeconomic Impacts of Remittances: A Two-Country, Two-Sector Model

Macroeconomic Impacts of Remittances: A Two-Country, Two-Sector Model 1024 536 Cambodia Development Center

AUTHOR *Sokchea Lim is an assistant professor and Mulwick scholar in the Department of Economics and Finance at John Carroll…

Social Issues and Development

Cambodia’s Successful COVID-19 Response: A Showcase of a Whole-of-Society Approach

Cambodia’s Successful COVID-19 Response: A Showcase of a Whole-of-Society Approach 150 150 Cambodia Development Center

AUTHOR *Huy Angtola is a Master of Public Policy graduate from the University of Auckland in New Zealand. ** Dr.…

Education

កំណែទម្រង់ ឬកំណែខ្លឹមសារ ក្នុងវិស័យអប់រំ?”

កំណែទម្រង់ ឬកំណែខ្លឹមសារ ក្នុងវិស័យអប់រំ?” 1024 536 Cambodia Development Center

អំពីអ្នកនិពន្ធ *បណ្ឌិត អ៊ុន លាង គឺជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងមនុស្សសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ យោងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធ អ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងវិស័យអប់រំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺការសង្កត់ធ្ងន់លើប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ដែលចេញពីកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ច និងគណនេយ្យភាព។ អ្វីដែលត្រូវបានមើលរំលង ឬបំភ្លេចចោល គឺខ្លឹមសារដែលត្រូវតែមានក្នុងកម្មវិធីសិក្សា និងសៀវភៅសិក្សាគោល ដែលយើងត្រៀមដើម្បីបណ្តុះបញ្ញាញាណរបស់ប្រជាជនខ្មែរ…

Essay and Research Contest

ESSAY CONTEST 2019 – THIRD PLACE WINNER

ESSAY CONTEST 2019 – THIRD PLACE WINNER 1024 536 Cambodia Development Center

អត្ថបទសំណេរជ័យលាភីលេខ៣ ការប្រកួតសំណេរឆ្នាំ២០១៩ អំពី “តើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤?” ដោយ កញ្ញា ទាវ រដ្ឋា ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច។ — បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ គឺជាបដិវត្តន៍ថ្មីនៃយុគសម័យឌីជីថលដែលកំពុងក្លាយជាប្រធានបទពេញនិយមមួយក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទូទាំងពិភពលោក អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកជំនាញ ក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាដើម។ ក្នុងបរិបទកម្ពុជាវិញ វាជាកត្តាមួយសំខាន់ ដែលនឹងជួយឱ្យកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០…