ព័ត៌មានសំខាន់ៗថ្ងៃនេះ 1. គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិ នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខលើកទី២០ ដែលនឹងពិភាក្សាលើការពង្រឹងសន្តិសុខ និងសន្តិភាពរបស់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក នៅសិង្ហបុរី ចាប់ពីថ្ងៃទី២-៤ នេះ។ 2. ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជា បានលើកឡើងពីបំណងចង់ពង្រីកអន្តរកម្មជាមួយបណ្តាសមាជិកអាស៊ាន ជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យអាទិភាពនានា។ 3. កម្ពុជា គ្រោងនឹងពង្រីកការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅទីក្រុងកេប៊ិក ប្រទេសកាណាដា និងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសដៃគូទាំងពីរ។

Vision

We envision CD-Center to be “a founded contributor – academically and professionally – to a developed Cambodia.”

Read More

Objective

The objectives of the CD-Center are:

  • to contribute to national and international policy development through undertaking relevant researches and projects;

Read More

Mission

The “Cambodia Development Center” is a non-profit, research think tank. The CD-Center purports to make contribution …

Read More

Activities

The CD-Center does its utmost to create, develop, and disseminate ideas, policies and strategies on national, regional and international development and to nourish human resources by focusing the three main activities as below:

Read More

AUDIOBOOK: UNDERSTANDING THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Chapter 1: Introduction: Context of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 2: The Fourth Industrial Revolution
Chapter 3: Understanding Digital Economy
Chapter 4: Emerging Technologies of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 5: All You Need to Know About Smart Cities
Chapter 6: Everything You Need to Know About 5G
Chapter 7: What Do We Know About “Artificial Intelligence”
Chapter 8: Big Data: Too Big to Ignore
Chapter 9: Internet of Things (IoT): The Network of Network
Chapter 10: Blockchain Technology: More Than Just Bitcoin
Chapter 11: Why Digital Literacy Matters?
Chapter 12: Social Media in the Context of Industry 4.0

SEMINAR AND DISCUSSION

Roundtable Discussion on “Cambodia’s Foreign Policy (Re)alignment Amid Great Powers Politics”

Roundtable Discussion on “Cambodia’s Foreign Policy (Re)alignment Amid Great Powers Politics” 1024 683 Cambodia Development Center

CD-Center, RUPP, and IISPP co-organized a Roundtable Discussion on “Cambodia’s Foreign Policy (Re)alignment Amid Great Power Politics” with Professor. Dr. UN Kheang as the Presenter, with H.E. Mr. TEAN Samnang, and Mr. PO Sovinda as the discussants, at the SIVASRAMA Hall, IISPP, RUPP. In the discussion, Prof. Dr. UN touched upon Cambodia’s foreign policy alignment…

2022 Online Training Program for Creative Practice of Saemaul Development

2022 Online Training Program for Creative Practice of Saemaul Development 1000 667 Cambodia Development Center

In the morning of 19 December 2022, Cambodia Development Center commenced the 2022 Training Program for Creative Practice of Saemaul Development under the topic “The Success Story of Modern Korea: How Korea Outstandingly Achieved Economic and Social Development”. The opening ceremony was presided over by H.E. Dr. Sok Silo (Cambodia side), accompanied by H.E. Dav…

Roundtable Discussion on “Cambodians Re-entering Modernity: A Sociology Perspective”

Roundtable Discussion on “Cambodians Re-entering Modernity: A Sociology Perspective” 1024 682 Cambodia Development Center

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ក្រោមប្រធានបទ «Cambodians Re-entering Modernity: A Sociology Perspective» ដែលបានធ្វើបទឧទ្ទេសជាភាសាអង់គ្លេសដោយ បណ្ឌិត សាផាន លីនដា សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសង្គមវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Mount Saint Vincent សហរដ្ឋអាមេរិក និងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដោយ បណ្ឌិត អ៊ុន លាង ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ កិច្ចពិភាក្សាតុមូលនេះ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៨:៣០ ដល់ ១១:៣០ នាទីព្រឹក នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ក្នុងបរិវេណអគារ The Kampus ជាន់ទី១។

PUBLIC LECTURES

Causes of Russia-Ukraine War and Its Impact on Cambodia

Causes of Russia-Ukraine War and Its Impact on Cambodia 1024 682 Cambodia Development Center

About the Event Cambodia Development Center has organized a Public Lecture on the topic “Causes of Russia-Ukraine War and Its Impact on Cambodia” by Prof. UN Kheang, Professor of Political Science at the Northern Illinois University, and Member of Board of Director, Cambodia Development Center. The session will be moderated by Mr. SEANG Sopagna, President…

Emerging Geopolitics in the Indo Pacific

Emerging Geopolitics in the Indo Pacific 1024 683 Cambodia Development Center

Emerging Geopolitics in the Indo Pacific     Cambodia Development Center has successfully concluded a Public Lecture on “Emerging Geopolitics in the Indo Pacific” with notable appearance by Dr. Leszek Buszynski, an honorary professor at the Australian National University. We would like to express our appreciation to Asian Vision Institute (AVI) for their cooperation and Royal University of…

“Digital Literacy” in the context of Cambodia In4.0

“Digital Literacy” in the context of Cambodia In4.0 1024 683 Cambodia Development Center

“Digital Literacy” in the context of Cambodia In4.0     ក្នុងបេសកកម្មនៃការបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីឧស្សាហកម្ម៤.០ និងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជា បាឋកថាសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ទស្សនវិស័យ ក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងសមិទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្ខរកម្មឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

PUBLICATION

Continuing Professional Development for University Teachers in Cambodia: Impediments and Solutions

Continuing Professional Development for University Teachers in Cambodia: Impediments and Solutions 150 150 Cambodia Development Center

AUTHOR *Mr. Doeur Bunhorn is a PhD candidate in TESOL at the University of Southern Queensland, Australia and a guest editor at the Cambodian Education Forum. **Dr Heng Kimkong is the Co-founder and Editor-in-Chief of the Cambodian Education Forum. He is also a lecturer at Paññāsāstra University of Cambodia and a Visiting Senior Research Fellow…

Global Development Initiative: Prospects for Cambodia’s Development

Global Development Initiative: Prospects for Cambodia’s Development 150 150 Cambodia Development Center

AUTHOR *Hou Chamreoun is a Junior Research Fellow at Cambodia Development Center. He is also a former visiting scholar at Peking University based in China. He holds a master’s degree in International Relations from Victoria University of Wellington in New Zealand. ABOUT Commentary In September 2021, China announced Global Development Initiative (GDI) to call for…

China in the Eyes of Young Cambodians and Implications for Cambodia’s Foreign Policy

China in the Eyes of Young Cambodians and Implications for Cambodia’s Foreign Policy 150 150 Cambodia Development Center

AUTHOR *Dr. Neak Chandarith is the Designated Director of the Institute for International Studies and Public Policy, Royal University of Phnom Penh (RUPP). He is also the founding director of Cambodia 21st Century Maritime Silk Road Research Centre at RUPP and a member of Board of Directors at Cambodia Development Center. **Dr Heng Kimkong is…

National Partners
International Partners