ចក្ខុវិស័យ

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យជាស្ថាបនិក “ចូលរួមប្រកបដោយមូលដ្ឋានពិត វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍”។

អានបន្ត

គោលបំណង

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជា មានគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  • ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ តាមរយៈការអនុវត្តន៍ការស្រាវជ្រាវ និងគំរោងពាក់ព័ន្ធនានា

អានបន្ត

បេសកកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (ម.អ.ក) ជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមិនរកប្រាក់ចំណេញ។ ម.អ.ក ផ្តោតទៅលើការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ …

អានបន្ត

សកម្មភាព

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (ម.អ.ក) ត្រៀមខ្លួនក្នុងការបង្កើត អភិវឌ្ឍ និងផ្សព្វផ្សាយ គំនិត គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តទៅលើការអភិវឌ្ឍជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ និងដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដោយផ្តោតលើសកម្មភាពចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោម៖

អានបន្ត

សៀវភៅជាសំឡេង: ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤

Chapter 1: Introduction: Context of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 2: The Fourth Industrial Revolution
Chapter 3: Understanding Digital Economy
Chapter 4: Emerging Technologies of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 5: All You Need to Know About Smart Cities
Chapter 6: Everything You Need to Know About 5G
Chapter 7: What Do We Know About “Artificial Intelligence”
Chapter 8: Big Data: Too Big to Ignore
Chapter 9: Internet of Things (IoT): The Network of Network
Chapter 10: Blockchain Technology: More Than Just Bitcoin
Chapter 11: Why Digital Literacy Matters?
Chapter 12: Social Media in the Context of Industry 4.0

SEMINAR AND DISCUSSION

Roundtable Discussion on “Cambodians Re-entering Modernity: A Sociology Perspective”

Roundtable Discussion on “Cambodians Re-entering Modernity: A Sociology Perspective” 1024 682 Cambodia Development Center

Cambodia Development Center has organized a Roundtable Discussion on “Cambodians Re-entering Modernity: A Sociology Perspective” with Dr. Saphan LinDa, Associate Professor of Sociology at the College of Mount Saint Vincent, as the speaker and Dr. UN Leang, Dean of the Faculty of Social Sciences and Humanities, Royal University of Phnom Penh and Member of Board…

សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច”

សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច” 1024 683 Cambodia Development Center

អំពីកម្មវិធី មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សហការជាមួយនឹងសមាគមសាលាត្រាជូ សាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េ និង វិទ្យុាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមបង្ហាញអំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ នៅឯសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។  

សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជីវិតជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា”

សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជីវិតជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា” 1024 683 Cambodia Development Center

  អំពីកម្មវិធី ការផ្លាស់ប្តូរពីការសិក្សារបស់សិស្សពីកម្រិតមធ្យមសិក្សា មកកាន់កម្រិតឧត្តមសិក្សា តែងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលតម្រូវឱ្យពួកគេព្យាយាមសម្របទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរនេះ ដូចជាការរៀបចំពេលវេលា និងវិធីសាស្រ្តនៃការសិក្សា។ ដោយសង្កេតឃើញពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជីវិតជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ដែលមានគោលដៅក្នុងការណែនាំដល់សិស្សដែលទើបបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងនិស្សិតឆ្នាំមូលដ្ឋាន ដើម្បីឱ្យពួកគាត់មានជំនាញអាចត្រៀមខ្លួន ក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះ។

PUBLIC LECTURES

Causes of Russia-Ukraine War and Its Impact on Cambodia

Causes of Russia-Ukraine War and Its Impact on Cambodia 1024 682 Cambodia Development Center

អំពីកម្មវិធី មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានរៀបចំបាឋកថាសាធារណៈ ក្រោមប្រធានបទ «Causes of Russia-Ukraine War and Its Impact on Cambodia» ដែលនឹងធ្វើបទឧទ្ទេសជាភាសាអង់គ្លេស ដោយ សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងសម្របសម្រួលដោយលោក ស៊ាង សុបញ្ញា ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

Emerging Geopolitics in the Indo Pacific

Emerging Geopolitics in the Indo Pacific 1024 683 Cambodia Development Center

Emerging Geopolitics in the Indo Pacific     Cambodia Development Center has successfully concluded a Public Lecture on “Emerging Geopolitics in the Indo Pacific” with notable appearance by Dr. Leszek Buszynski, an honorary professor at the Australian National University. We would like to express our appreciation to Asian Vision Institute (AVI) for their cooperation and Royal University of…

“Digital Literacy” in the context of Cambodia In4.0

“Digital Literacy” in the context of Cambodia In4.0 1024 683 Cambodia Development Center

“Digital Literacy” in the context of Cambodia In4.0     ក្នុងបេសកកម្មនៃការបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីឧស្សាហកម្ម៤.០ និងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជា បាឋកថាសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ទស្សនវិស័យ ក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងសមិទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្ខរកម្មឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

PUBLICATION

Cambodia’s Successful COVID-19 Response: A Showcase of a Whole-of-Society Approach

Cambodia’s Successful COVID-19 Response: A Showcase of a Whole-of-Society Approach 1024 536 Cambodia Development Center

AUTHOR *Huy Angtola is a Master of Public Policy graduate from the University of Auckland in New Zealand. ** Dr. Heng Kimkong is a recent PhD graduate from the University of Queensland in Australia. He is a Co-founder and Editor-in-Chief of the Cambodian Education Forum. He is also a Visiting Senior Research Fellow at Cambodia…

ជ្រុងមួយនៃទិសស្លោកកម្ពុជា «បង្កើនមិត្តខាងក្រៅ ក្នុងស្មារតីពង្រឹងឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ»

ជ្រុងមួយនៃទិសស្លោកកម្ពុជា «បង្កើនមិត្តខាងក្រៅ ក្នុងស្មារតីពង្រឹងឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ» 1024 536 Cambodia Development Center

អំពីអ្នកនិពន្ធ * ឯកឧត្តម ទាន សំណាង គឺជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ **លោក រស់ សយម្ភូ គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងនៃសមាគមសាលាត្រាជូ។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ នៅក្នុងពិភពលោកដែលពោរពេញដោយការប្រកួតប្រជែង ជាពិសេសផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ វាបានបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង ដែលទាមទារឱ្យរដ្ឋអំណាចកណ្តាល និងរដ្ឋតូចមានភាពប្រាកដប្រជា និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើសកម្មភាព និងការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន។ ការប្រកួតប្រជែងខាងលើ ប្រៀបបាននឹងជើងមេឃដ៏ធំល្ហល្ហេវ ពុំអាចកំណត់ទីបញ្ចប់បាន ជាហេតុបង្កនូវភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដល់តួអង្គរដ្ឋ។ ជ្រកក្រោមទិសស្លោក «បង្កើនមិត្តខាងក្រៅ ក្នុងស្មារតីពង្រឹងឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ» កម្ពុជា គូសបញ្ជាក់ច្បាស់ៗ និងជាក់ស្តែងនៅក្នុងបទដ្ឋានគតិយុត្តិដ៏ចាក់ស្រេះ និងរឹងមាំរបស់ខ្លួន អំពីបំណងស្វែងរកតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូតែប៉ុណ្ណោះ ស្របតាមគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមាន។ ទោះយ៉ាងនេះក្ដី កម្ពុជានៅតែទទួលបាននូវការគំរាមកំហែងយ៉ាងកំរោល និងអយុត្តិធម៌ ពិសេសការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ ការណ៍នេះបានលេចឡើងនូវសំណួរថា តើអ្វីពីកម្ពុជាដែលគេមិនយល់ ឬពុំទាន់យល់ច្បាស់ ឬមួយការមិនយល់នេះ ជាចេតនា? Download in Khmer

On the Edge of All Out Conflict: Domestic Sources of Tension Over Taiwan

On the Edge of All Out Conflict: Domestic Sources of Tension Over Taiwan 1024 536 Cambodia Development Center

AUTHOR *Dr. Un Kheang, Professor of Political Science at the Northern Illinois University, a Visiting Professor at American University of Phnom Penh and Member of the Board of Director at Cambodia Development Center ABOUT Opinion On 2nd August, the Speaker of the U.S. House of Representatives and the third highest ranking U.S. government office al,…

ដៃគូជាតិ
ដៃគូអន្តរជាតិ