Essay and Research Contest

ESSAY CONTEST 2019 – THIRD PLACE WINNER 1024 536 Cambodia Development Center

ESSAY CONTEST 2019 – THIRD PLACE WINNER

អត្ថបទសំណេរជ័យលាភីលេខ៣ ការប្រកួតសំណេរឆ្នាំ២០១៩ អំពី “តើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤?” ដោយ កញ្ញា ទាវ រដ្ឋា ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច។ — បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ គឺជាបដិវត្តន៍ថ្មីនៃយុគសម័យឌីជីថលដែលកំពុងក្លាយជាប្រធានបទពេញនិយមមួយក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទូទាំងពិភពលោក អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកជំនាញ ក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាដើម។ ក្នុងបរិបទកម្ពុជាវិញ វាជាកត្តាមួយសំខាន់ ដែលនឹងជួយឱ្យកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០ និង២០៥០។ យ៉ាងណាមិញ ការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិកនានាក្នុងកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ ដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់កម្ពុជា។ ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឱ្យកាន់តែប្រសិទ្ធភាព និងទាញយកគុណប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ វាទាមទារឱ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីភាគីពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប។…

ESSAY CONTEST 2019 – SECOND PLACE WINNER 1024 536 Cambodia Development Center

ESSAY CONTEST 2019 – SECOND PLACE WINNER

អត្ថបទសំណេរជ័យលាភីលេខ២ ការប្រកួតសំណេរឆ្នាំ២០១៩ អំពី “តើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤?” ដោយ លោក ម៉ៅ សំណាង ដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ភី អិន អិន — បដិវត្តន៍ឧស្សាហ៍កម្មទី៤ មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ប្រសិនបើមិនមានការត្រៀមខ្លួនឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមុន សម្រាប់ទទួលយក និងក្តាប់យកកាលានុវត្តភាពនាំមកដោយបដិវត្តន៍ថ្មីនេះ កម្ពុជាអាចជួបនឹងការខាតបង់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន។ ទន្ទឹមនេះ ធនធានមនុស្ស កម្លាំងពលកម្ម គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ និងនវានុវត្តន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគឺជាកត្តាចម្បងដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ យ៉ាងណាក្តី ដើម្បីកម្ពុជាអាចចាប់យក និងប្រើប្រាស់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤នេះ តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ…

ESSAY CONTEST 2019 – FIRST PLACE WINNER 1024 536 Cambodia Development Center

ESSAY CONTEST 2019 – FIRST PLACE WINNER

អត្ថបទសំណេរជ័យលាភីលេខ១ ការប្រកួតសំណេរឆ្នាំ២០១៩ អំពី “តើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤?” ដោយ លោក និត កុសល ដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង នៃអង្គការវេទិកាអនាគត — បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ ជាដំណើរវិវត្តថ្មីដែលផ្តោតសំខាន់លើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលវៃឆ្លាត ដែលអាចជំរុញផលិតភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពបត់បែន ភាពរហ័សរហួន និងប្រាក់ចំណេញក្នុងការធ្វើអាជីកម្ម។ កម្ពុជា បានមើលឃើញអំពីកាលានុវត្តភាពក្នុងការជំរុញកំណើន និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងប្រកបដោយចីរភាព តាមរយៈការចាប់យកបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។ យ៉ាងណាមិញ កត្តាមួយចំនួន រួមមានធនធានមនុស្សជំនាញផ្នែកឌីជីថល បទដ្ឋានគតិយុត្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់កម្ពុជាលើដំណើរផ្លូវមួយនេះ។ អត្ថបទនេះ នឹងពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ…

Essay Contest 2018 – Third Place Winner 679 243 Cambodia Development Center

Essay Contest 2018 – Third Place Winner

Winner Mr. Kouch Keang Ang is a graduate of the Institute of Technology of Cambodia (ITC). ABOUT THE ESSAY Keang Ang claimed that “Education has been widely considered as one…

Essay Contest 2018 – Second Place Winner 679 243 Cambodia Development Center

Essay Contest 2018 – Second Place Winner

Winner Mr. King Kunsorin is a student at the Department of International Studies., Institute of Foreign Languages, Royal University of Phnom Penh. ABOUT THE ESSAY King Kunsorin believes that “Education…

Essay Contest 2018 – First Place Winner 679 243 Cambodia Development Center

Essay Contest 2018 – First Place Winner

Winner Ms. Ravy Sophearoth is the first place winner of Essay Contest 2018 of Cambodia Development Center. Currently, she is a student at the department of Media and Communications, Royal…

Essay Contest 2017 – Third Place Winner 679 243 Cambodia Development Center

Essay Contest 2017 – Third Place Winner

Winner Ms. Ean Sokserei is the third place winner of Essay Contest 2017 of Cambodia Development Center. She is a fresh graduate from Institute of Foreign Languages, Royal University of…

Essay Contest 2017 – Second Place Winner 679 243 Cambodia Development Center

Essay Contest 2017 – Second Place Winner

Winner Ms. Ravy Sophearoth is the second place winner of Essay Contest 2017 of Cambodia Development Center. Currently, she is a student at the department of Media and Communications, Royal…

Essay Contest 2017 – First Place Winner 679 243 Cambodia Development Center

Essay Contest 2017 – First Place Winner

Winner Mr. Veng Sotheara is a lecturer at the Institute of Foreign Languages, Royal University of Phnom Penh. Currently, he is teaching Core English, Literature Studies and Critical Thinking for…