Audiobook

ជំពូក ៨៖ «ទន្និន័យធំ (Big Data) ធំពេក ដែលមិនគួរមើលរំលង»

ជំពូក ៨៖ «ទន្និន័យធំ (Big Data) ធំពេក ដែលមិនគួរមើលរំលង» 150 150 Cambodia Development Center

សៀវភៅជាសំឡេង (Audiobook) ជំពូក ៨៖ «ទន្និន័យធំ (Big Data) ធំពេក ដែលមិនគួរមើលរំលង» និពន្ធដោយកញ្ញា គង់ រតនធីតា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, អ្នកនិពន្ធអត្ថបទមួយរូប និងជាក្រុមការងារកែសម្រួល និងបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ NTU ប្រទេសសិង្ហបុរី។ ____ តើអ្នកធ្លាប់ស្វែងរកព័ត៌មាន អំពីប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ បន្ទាប់មកក៏ឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ ឬស្រដៀងគ្នាផុសឡើងលើគណនី Facebook ឬ Instagram របស់អ្នកដែរឬទេ? ក្នុងយុគសម័យព័ត៌មានឌីជីថល មិនមានអ្វីគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ ដែលយើងឃើញថាខ្លួនឯងហ៊ុមព័ទ្ធដោយកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ រាល់ថ្ងៃយើងកំពុងបង្កើតទិន្នន័យដោយមិនដឹងខ្លួន ដូចជានៅពេលយើងអាន សរសេរ ឬនិយាយអ្វីមួយជាដើម។ ជាក់ស្តែង ដើម្បី​ផលិតខ្លឹមសារអត្ថបទដែលអ្នកកំពុងអាននេះ ទិន្នន័យជាច្រើន ត្រូវបានប្រមូល និងចងក្រងឡើង។ ទិន្នន័យមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយគឺថា តើទិន្នន័យគ្មានដែនកំណត់ទាំងអស់នេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅឯណាតើទិន្នន័យ​ដ៏ធំសម្បើមនេះទាក់ទងគ្នាឬយ៉ាងណា? តើមានអត្ថប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះនៅពេលទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រា និងរក្សាទុក? អត្ថបទនេះ នឹងពិភាក្សាអំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗ ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងអំពីទិន្នន័យធំ និងការចាប់ផ្តើមនៃយុគសម័យទិន្នន័យដ៏សម្បូរបែប។

read more

ជំពូក ៧៖ «តើយើងបានស្គាល់អ្វីខ្លះអំពី “បញ្ញាសប្បនិម្មិត”?»

ជំពូក ៧៖ «តើយើងបានស្គាល់អ្វីខ្លះអំពី “បញ្ញាសប្បនិម្មិត”?» 150 150 Cambodia Development Center

សៀវភៅជាសំឡេង (Audiobook) ជំពូក ៧៖ «តើយើងបានស្គាល់អ្វីខ្លះអំពី “បញ្ញាសប្បនិម្មិត”?» និពន្ធដោយកញ្ញា ចាន់ ផល្លីកា អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង និងបច្ចុប្បន្ន កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគោលនយោបាយសន្តិសុខអន្តរជាតិ នៅសកលវិទ្យាល័យ Catholique de Lille នៃប្រទេសបារាំង សូម សូមសណ្តាប់ចាប់ពី ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៦:០០ ល្ងាច នេះតទៅ ____ គម្រោងសៀវភៅជាសំឡេង (Audiobook) ជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤» ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត ដែលនឹងផ្តល់ជាពុទ្ធិសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសសិស្ស-និស្សិត អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងសាធារណជនទូទៅ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាកម្មទី៤។ ការចែករំលែកចំណេះដឹង តាមរយៈថ្នាលឌីជីថលនេះមានគោលបំណងបណ្តុះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យានៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ សម្រាប់បម្រើដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

read more

ជំពូក ៦៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹងពីប្រព័ន្ធ 5G

ជំពូក ៦៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹងពីប្រព័ន្ធ 5G 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ សៀវភៅជាសំឡេង (Audiobook) ជំពូក ៦៖ «អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹងពីប្រព័ន្ធ 5G» សហនិពន្ធដោយកញ្ញា គង់ រតនធីតា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទមួយរូប និងជាក្រុមការងារកែសម្រួល និងពិនិត្យអត្ថបទ និង លោក សុខ គុណវឌ្ឍន៍ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង និងបច្ចេកទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ____ គម្រោងសៀវភៅជាសំឡេង (Audiobook) ជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤» ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត ដែលនឹងផ្តល់ជាពុទ្ធិសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសសិស្ស-និស្សិត អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងសាធារណជនទូទៅ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាកម្មទី៤។ ការចែករំលែកចំណេះដឹង តាមរយៈថ្នាលឌីជីថលនេះមានគោលបំណងបណ្តុះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យានៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ សម្រាប់បម្រើដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

read more

ជំពូក៥៖ អ្វីដែលអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាត

ជំពូក៥៖ អ្វីដែលអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាត 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ សៀវភៅជាសំឡេង (Audiobook) ជំពូក៥៖ «អ្វីដែលអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាត» និពន្ធដោយកញ្ញា ជា មុយគីម អនុប្រធានកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងជាក្រុមការងារកែសម្រួល និងពិនិត្យអត្ថបទ។ សូមសណ្តាប់ចាប់ពី ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៦:០០ ល្ងាច នេះតទៅ ____ គម្រោងសៀវភៅជាសំឡេង (Audiobook) ជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤» ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត ដែលនឹងផ្តល់ជាពុទ្ធិសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសសិស្ស-និស្សិត អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងសាធារណជនទូទៅ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីបដិវត្តន៍ឧស្សាកម្មទី៤។ ការចែករំលែកចំណេះដឹង តាមរយៈថ្នាលឌីជីថលនេះមានគោលបំណងបណ្តុះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យានៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ សម្រាប់បម្រើដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ពិភពលោកនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា កំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងកម្រិតដែលជឿនលឿនបំផុត ស្របពេលដែលពិភពលោកក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមមាន កំណើនប្រជាជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងតម្រូវការដែលជំរុញការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់បរិស្ថាន។ ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿន ពិសេសនៅក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ វាបានជួយសម្រួល និងផ្តល់ដំណោះស្រាយចំពោះ កង្វល់ទាំងនេះ តាមរយៈការកសាង «ទីក្រុងវៃឆ្លាត»។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះ នឹងធ្វើការបកស្រាយដោយសង្ខេបអំពី អ្វីជាទីក្រុងវៃឆ្លាត? វាបង្កើតឡើងដោយធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ? ទីក្រុងវៃឆ្លាតខុសពីទីក្រុងធម្មតាដោយរបៀបណា?…

read more

សៀវភៅជាសំឡេង: ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤

Chapter 1: Introduction: Context of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 2: The Fourth Industrial Revolution
Chapter 3: Understanding Digital Economy
Chapter 4: Emerging Technologies of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 5: All You Need to Know About Smart Cities
Chapter 6: Everything You Need to Know About 5G
Chapter 7: What Do We Know About “Artificial Intelligence”
Chapter 8: Big Data: Too Big to Ignore
Chapter 9: Internet of Things (IoT): The Network of Network
Chapter 10: Blockchain Technology: More Than Just Bitcoin
Chapter 11: Why Digital Literacy Matters?
Chapter 12: Social Media in the Context of Industry 4.0