• By admin
  • Saturday November 28th, 2020

ប្រធានបទ៖ យុវជន និងបម្រែបម្រួលឥរិយាបថសង្គម

ប្រធានបទ៖ យុវជន និងបម្រែបម្រួលឥរិយាបថសង្គម

ប្រធានបទ៖ យុវជន និងបម្រែបម្រួលឥរិយាបថសង្គម 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ

កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី៥ ក្រោមប្រធានបទ «យុវជន និងបម្រែបម្រួលឥរិយាបថសង្គម» ជាមួយ លោក ស៊ាង លាប អ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ នៃអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងផែនការ។