ការបន្តវេនដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ៖ ករណីបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

ការបន្តវេនដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ៖ ករណីបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

ការបន្តវេនដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ៖ ករណីបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត 150 150 Cambodia Development Center

អ្នកនិពន្ធ

បណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង គឺជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois  សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ

នៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៣ ប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ គណកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្របណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្រ្តីក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ការជ្រើសរើសនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើន។ អត្ថបទនេះមានគោលបំណងចូលរួមពិភាក្សាជុំវិញការជ្រើសរើសបេក្ខភាពរបស់បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដោយផ្តោតទៅលើការចោទសួរថា តើហេតុអ្វីបានជាការជ្រើសរើសនេះមានសារៈសំខាន់ និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្ពុជា។

ទាញយកជាភាសាខ្មែរ