Posts By :

admin

អ្វីដែលជំរុញឲ្យគោលនយោបាយ នៅធនាគារពិភពលោកបរាជ័យ? 1024 536 Cambodia Development Center

អ្វីដែលជំរុញឲ្យគោលនយោបាយ នៅធនាគារពិភពលោកបរាជ័យ?

អត្ថបទនេះ បានធ្វើការវិភាគប្រកបដោយការរិះគន់ទៅលើការតាក់តែងគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោក ដែលមានលក្ខណៈថ្មីស្រឡាងមួយ និងគំរូជំនួយសម្រាប់ការអប់រំឧត្តមសិក្សា ដូចដែលបានអនុវត្តនៅកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០១០-២០១៥/១៦។ គម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិក្សា ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅកម្ពុជានេះ គឺចម្លងចេញទាំងស្រុងពីគម្រោងពង្រឹងគុណភាពឧត្តមសិក្សា ដែលអនុវត្តនៅបង់ក្លាដែស ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមស្នាដៃសិក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រកបដោយការរិះគន់អំពីធនាគារពិភពលោក យើងព្យាយាមប៉ុនប៉ងបង្កើត ទឡ្ហីករណ៍ប្លែកពីគេមួយ៖ ដោយផ្អែកលើរបៀបដែលធនាគារពិភពលោក “គិត” អំពីបរិបទ វាជំរុញឲ្យមានការមើលរំលង សូម្បីអថេរបរិបទដែលសំខាន់បំផុត ប៉ុន្តែដោយសារតែធនាគារ ពិភពលោក មិនអាចមើលឃើញពីការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងបរិស្ថាននៃការបង្កើតគោលនយោបាយ ជាយថាហេតុ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែទម្លាក់កំហុសនៃភាពបរាជ័យទៅលើប្រទេសទទួលកម្ចីវិញ។ អត្ថបទនេះ ក៏ព្យាយាមបំភ្លឺបន្ថែមលើអ្វីដែលត្រូវបានសង្ស័យជាយូរយារណាស់មកហើយ ប៉ុន្តែវាមិនសូវត្រូវបានលាតត្រដាង ដោយឈរលើភស្តុតាងជាក់ស្តែង នោះគឺ៖ តើបទអន្តរាគមន៍របស់ធនាគារពិភពលោក…

ប្រធានបទ៖ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ៖ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី

ប្រធានបទ៖ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី កំពុងជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ និងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុត ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន អ្នកប្រតិបត្តិគ្រប់វិស័យ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ មិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគឺនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី បង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់លើការបម្រែបម្រួលស្ថានភាពមុន និងក្រោយវត្តមានជំងឺកូវីដ១៩។ តើអ្វីទៅជាប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី? កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា #Episode2 ក្រោមប្រធានបទ “ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី (New Normal)” នឹងប្រមូលផ្តុំអ្នកជំនាញ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិករ និងសិស្ស-និស្សិត ដើម្បីចែករំលែកការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មីនេះ ជាពិសេសក្នុងបរិបទកម្ពុជា ដោយផ្តោតលើវិស័យសំខាន់ៗ…

Social Media in the Context of Industry 4.0 1024 536 Cambodia Development Center

Social Media in the Context of Industry 4.0

AUTHOR Mr. Hor Sithy, Researcher and Member of Executive Committee of Cambodia Development Center. ABOUT Aide-Memoire Opposed to its initial purpose to connect people and with the introduction of new…

150 150 Cambodia Development Center

Khek LoreineProject Officer Biography Loreine is a project officer at CD-Center. She earned her Bachelor of Law from Royal University of Law and Economics and Bachelor of Arts in English…

150 150 Cambodia Development Center

Yun KeaMember of Board of Directors Biography Dr. YUN Kea is a Member of Board of Directors at Cambodia Development Center. He is currently a lecturer at the Department of…

PUBLISHING TERMS OF REFERENCE 150 150 Cambodia Development Center

PUBLISHING TERMS OF REFERENCE

1. Definitions The following words and expression shall carry out the following meanings unless the context otherwise requires: Fellow (or Fellows): a term refers to the researcher who take part…

PROGRAM’S TERMS AND CONDITIONS 150 150 Cambodia Development Center

PROGRAM’S TERMS AND CONDITIONS

The terms and conditions of the Research Fellowship Program here (hereinafter referred to as the “Terms and Conditions”) express the terms between Cambodia Development Center (hereinafter referred to as the…

Application Form 150 150 Cambodia Development Center

Application Form

All interested applicants are invited to fill in the following information and provide all necessary documents as required by the Cambodia Development Center. Personal Information [contact-form-7 404 "Not Found"] Read…

ប្រធានបទ៖ គ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា ក្រោយជំងឺកូវីដ១៩ 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ៖ គ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា ក្រោយជំងឺកូវីដ១៩

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា #Episode1 ក្រោមប្រធានបទ «គ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា ក្រោយជំងឺកូវីដ១៩» ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយស លោក វ៉ាន់ ដេវីឌ សហការីជាន់ខ្ពស់-ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ-ឯកជន នៃ PLATFORM IMPACT និងលោកបណ្ឌិត អ៊ុន លាង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ វាគ្មិនទាំងពីររូប បានធ្វើការចែករំលែកការយល់ឃើញ និងមតិយោបល់ដ៏មានអត្ថន័យ និងស៊ីជម្រៅដែលជាជ្រុងមួយនៃការពិចារណាទៅលើដំណើររៀបចំគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា នៅពេលដែលជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានបញ្ចប់។ Watch here

Why Hong Kong’s New National Security Law Matters to the West? 1024 536 Cambodia Development Center

Why Hong Kong’s New National Security Law Matters to the West?

AUTHOR Ms. Chea Muykim, Research and Publication Coordinator at Cambodia Development Center. ABOUT Aide-Memoire Widely recognized for its democratic principles and ways of life – left by the British legacy…